Algemene Voorwaarden

Reisvoorwaarden

The Travel Stylist is een zelfstandige onderneming en aangesloten bij United Travel; de franchiseorganisatie voor zelfstandige reisadviseurs. Alle boekingen worden ondergebracht bij United Travel (ANVR 5471 en SGR 3642). Je boekt bij en betaalt aan United Travel (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152).

ANVR-Reizigersvoorwaarden
United Travel (KvK 59901152) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor de printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Klik hier voor de brochure.
Klik hier voor het ANVR Certificaat van United Travel.
Wanneer je een reis bij The Travel Stylist boekt heb je kennis genomen van en ben je akkoord gegaan met de ANVR-reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

The Travel Stylist reisvoorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door The Travel Stylist zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annulering landarrangement
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Voor het annuleren van een landarrangement brengen wij naast de boekingskosten, de volgende bedragen in rekening, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– 24 uur na het maken van je boeking en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis zal The Travel Stylist 90% van de reissom in rekening brengen.
– Vanaf 7 dagen vóór vertrek en tevens tijdens de reis: 100% van de reissom zal in rekening gebracht worden.

Deze bedragen kunnen afwijkend zijn, afhankelijk van de reis die je boekt. Indien afwijkend staat dit in het reisvoorstel aangegeven. 

Omboeken landarrangement naar latere datum 
Bij reizen die worden omgeboekt naar een latere datum (en eventueel een andere bestemming), geldt de datum van omboeking als peildatum voor een eventuele latere annulering. In het geval deze reis op een later moment alsnog geannuleerd wordt, gelden dus dezelfde annuleringskosten als wanneer de reis op de datum van omboeking geannuleerd was. Hierbij worden de termijnen aangehouden zoals hierboven gemeld. De hierboven aangegeven opvolgende termijnen blijven van kracht; bij de eerstvolgende termijn worden de annuleringskosten dus verhoogd volgens de standaard regeling. 

Wijziging door de reiziger
Wanneer de reiziger na boeking de reis wilt aanpassen, dan is dit soms mogelijk. In overleg met The Travel Stylist wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. The Travel Stylist zal hiervoor administratiekosten in rekening brengen a € 50,- per boeking. Hiernaast kunnen er wijzigingskosten van de leverancier in rekening gebracht worden.

Geldigheid Reisvoorstel / offerte
Al onze reisvoorstellen zijn op basis van beschikbaarheid. Wij behouden het recht van aanpassing van de reissom tot aan de aanbetaling. Wij zullen hiervoor altijd opnieuw akkoord aan jou vragen. Daarnaast kan er na akkoord een verhoging in de prijs onstaan volgens artikel 5.4 van de ANVR reisvoorwaarden . 

Boeking, betaling en reisbescheiden 

Je gaat akkoord met de boeking door middel van een e-mail, of doormiddel van het voldoen van de aanbetaling. De vluchten dienen direct 100% betaald te worden. De aanbetaling van het landarrangement verschilt per boeking afhankelijk van de leverancier. Wij verzoeken je de aanbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de betaling dien je 8 weken voor vertrek te voldoen. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan. Al onze prijzen zijn inclusief BTW (volgens de BTW reisbureauregeling).

Paspoorten, visa en gezondheid
Op onze website wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort of ID kaart afhankelijk van de bestemming.

Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden
United Travel (KvK nr 59901152) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
United Travel (KvK nr. 59901152) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.